logotype

Kvaliteedikontrolli osakond
APL Production AS

Kvaliteedikontrolli osakonna tegevuse eesmärgiks on toote kvaliteedi, selle ohutuse ning efektiivsuse tagamine. Järgime hoolikalt standardeid ning rahvusvahelisi nōudeid oma tootmise valdkonnas. Mistahes tegevust, mille tagajarjed mōjutavad toote kvaliteeti, viiakse alati läbi järgides hoolikaltvaljakujunenud rahvusvahelisi tootmisstandardite printsiipe.

APL Production AS Kvaliteedikontrolli osakond teostab kontrolli igal tootmisetapil, alustades tellimuse saabumise hetkest ja materjalide saabumise hetkest lattu, sealt edasi jätkates tootmisprotsessi käigus teostatava operatsioonide vahelise kontrolliga ning lōpetades valmistoodangu ning teostatud toode kontrolliga.

Kvaliteedikontrolli osakond ühelt poolt kontrollib ja tootmise eest vastutav personal (tootmisprotsessi ülem, vahetuse meistrid, tsehhi töötajad) teiselt poolt kontrollivad kõigi tootmiseeskirjade täitmist ning projekteerimis-, tootmis- ja monteerimisprotsesside tehnoloogilisest reziimist kinnipidamist.

Ettevōttes toimib alates 2003.a kvaliteedi süsteem ISO 9001 ning Kvaliteedikontrolli osakond kannab vastutust ISO 9001 reeglite täitmise eest. Kontrollimise tulemused kajastuvad kontrollkaartides, tootmiskaartides, eriraamatutes, analüüsiprotokollides ja aruannetes iga toodanguseeria kohta eraldi.

Suurt tähelepanu pööratakse Kvaliteedikontrolli osakonna töös kōigile ettevōtte töötajatele kohustuslikule kvalifikatsiooni tostmisele, kvaliteedi tagamise küsimustele, ohutustehnikale, kōigele, mis on igapäevatoo teostamise juures vajalik. Pidevalt töödatakse selle kallal, et juhtida töötajaid veatule ja õigeaegsele ülesannete taitmisele neile vajaliku informatsiooni kattesaadavuse tagamise abil.

Kvaliteedikontrolli osakond järgib rangelt ettevōtte poliitika pōhiprintsiipi kvaliteedi valdkonnas:

«Oleme võimelised rahuldama oma ostjate vajadused vaid sel juhul, kui väljastame ostajale ülihea kvaliteediga töö».

ISO_ENG ×
Tuv ×